Zikir Şeytanı Uzak Tutar mı?

Allah’ın zikri kalbe ne zaman tesir eder? Kalp ne zaman nefsanî arzuları boşaltırsa, o zaman zikr-i ilahî kalbe tesir eder. Aksi halde o kulun çektiği zikir fayda vermez ve şeytanı da uzaklaştırmaz. Demek ki hayır neticeler elde edebilmek için önce günahlardan vazgeçilecek.

Bir adam eline bıçağı aldı, birini öldürmeye gidiyor. Yol boyunca da dilinde zikir; “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi’l-aliyyi’l-azîm” çekiyor. Bu zikir ona fayda vermez. Çünkü kalbinde gazap durmaktadır.

Kalpten vesveseyi atmak, ancak vesveseyi veren şeyi kalpten boşaltmakla mümkündür. Boşalttığın kalbe Allah’ın zikrinden başka ne doldurursan şeytanın vesvesesine yardım eder. Kalbi şeytanın vesvesesinden koruyan ancak Allah’ın zikridir.

Yazar: Support

Bir Cevap Yazın