Müslüman Zamanı

Allah Tealâ Yunus suresinin 5. ayetinde “senelerin hesabını bilmemiz için ay’a menziller takdir eylediğini” beyan buyurur. Bu ayet takvimin, yani zamanı günlere, aylara, yıllara bölerek ölçme sisteminin ayın hareketlerine göre yapılması gerektiğini anlatır. Tevbe suresinin 36. ayetinde de bir senede on iki ay bulunduğu ve bunların dördünün haram ay kılındığı belirtildikten sonra bu tespitin dine […]