Müslüman Zamanı

Allah Tealâ Yunus suresinin 5. ayetinde “senelerin hesabını bilmemiz için ay’a menziller takdir eylediğini” beyan buyurur. Bu ayet takvimin, yani zamanı günlere, aylara, yıllara bölerek ölçme sisteminin ayın hareketlerine göre yapılması gerektiğini anlatır. Tevbe suresinin 36. ayetinde de bir senede on iki ay bulunduğu ve bunların dördünün haram ay kılındığı belirtildikten sonra bu tespitin dine ve yaratılıştaki nizama en uygun, en doğru hesap olduğu vurgulanır.

Efendimiz s.a.v. ise Veda Haccı senesinde şöyle buyurmuştur: “Muhakkak ki zaman (hesabı) Allah Tealâ’nın gökleri ve yeri yarattığı gündeki ilk haline dönmüştür. Sene on iki aydır. Bunlardan dördü (savaşılması) haram olan aylardır. Üçü art arda gelen Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. (Diğeri ise) Mudar’ın Cumadelâhir ile Şaban arasındaki Receb ayıdır.” (Buhârî, Bed’ü’l-Halk: 2)

Yazar: Support