Müslüman Zamanı

Allah Tealâ Yunus suresinin 5. ayetinde “senelerin hesabını bilmemiz için ay’a menziller takdir eylediğini” beyan buyurur. Bu ayet takvimin, yani zamanı günlere, aylara, yıllara bölerek ölçme sisteminin ayın hareketlerine göre yapılması gerektiğini anlatır. Tevbe suresinin 36. ayetinde de bir senede on iki ay bulunduğu ve bunların dördünün haram ay kılındığı belirtildikten sonra bu tespitin dine […]

Zikir Şeytanı Uzak Tutar mı?

Allah’ın zikri kalbe ne zaman tesir eder? Kalp ne zaman nefsanî arzuları boşaltırsa, o zaman zikr-i ilahî kalbe tesir eder. Aksi halde o kulun çektiği zikir fayda vermez ve şeytanı da uzaklaştırmaz. Demek ki hayır neticeler elde edebilmek için önce günahlardan vazgeçilecek. Bir adam eline bıçağı aldı, birini öldürmeye gidiyor. Yol boyunca da dilinde zikir; […]

Üç Aylar Takvimi

Hoş Geldin Ayların En Hayırlısı Allah Tealâ’nın özel ihsan ve ikramlarının bulunduğu Ramazan-ı Şerif ayındayız. Receb ve Şaban ayları ile hazırlandığımız bu rahmet ikliminde, tuttuğumuz ve tutacağımız oruçlarla hem ferdî hem de ümmet olarak manevi arınmaya ve dirilişe kapı açıyoruz. Alemlerin Rabbi’nin bu ayda müminlere farz kıldığı orucun faydalarını saymak elbette mümkün değildir fakat kısaca […]

Kendini Unutanlar

Önce, kendimizi kısaca tanıyalım. Biz kimiz? İnsan deyince akla ne gelir? Aslımızı, değerimizi, kâinat içindeki yerimizi ve görevimizi hatırlayalım ki, neyi unuttuğumuzu fark edelim. İnsan, maddî ve manevî iki yöne sahiptir. Maddî yönü beden, manevî yönü ruhtur. Buna insanın zâhiri ve bâtını da denir. İnsanın zâhirî kısmı toprak, hava, su ve ateş unsurlarının terkibiyle oluşmuştur. […]